سولفات آلومینیم

آلومینیوم سولفات نام‌گذاری آیوپاک Aluminium sulfate hexadecahydrate دیگر نام‌ها Cake alum Filter alum Papermaker’s alum آلومینیم سولفات Aluminum sulfate Aluminium sulphate شناساگرها شماره ثبت سی‌ای‌اس 10043-01-3 شمارهٔ ئی‌سی 233-135-0 شمارهٔ آرتی‌ئی‌سی‌اس BD1700000 خصوصیات فرمول مولکولی Al2(SO4)3·16H2O جرم مولی 342.15 g/mol as anhydrous salt شکل ظاهری white crystalline solid چگالی 2.672 g/cm³ solid دمای ذوب 770 °C […]