سولفات روی

روی سولفات نام‌گذاری آیوپاک zinc sulfate دیگر نام‌ها White Vitriol Goslarite شناساگرها شماره ثبت سی‌ای‌اس 7733-02-0 پاب‌کم 24424 جی‌مول-تصاویر سه بعدی Image 1 SMILES خصوصیات فرمول مولکولی ZnSO4 (anhydrous) ZnSO4.7H2O (heptahydrate) جرم مولی 161.472 (anhydrous) 287.579 (heptahydrate) به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند […]