اسید سولفوریک

سولفوریک اسید نام‌گذاری آیوپاک اسید سولفوریک دیگر نام‌ها سولفات هیدروژن جوهر گوگرد شناساگرها شماره ثبت سی‌ای‌اس ۷۶۶۴-۹۳-۹ شمارهٔ آرتی‌ئی‌سی‌اس WS5600000 خصوصیات فرمول مولکولی H2SO4 جرم مولی 98/078 g/mol شکل ظاهری مایع شفاف، بی‌رنگ و بی‌بو چگالی 1.84 g cm−3 liquid دمای ذوب 10°C دمای جوش ‎290°C bp of pure acid. 98% solution boils at 338 […]