شیمیایی عامری افتخار دارد با تیمی حرفه ایی در زمینه تهیه وتوزیع انواع مواد شیمیایی و انواع حلال ها و اسیدها صنعتی وبهداستی و آزمایشگاهی با تجربه سالیان دور در این ضمینه ها آماده همکاری با تمامی کارخانجات و تمامی مشاغلین فعال در این ضمینه همکاری های لازم را مبذول نمایید باعث افتخار است که ما میتوانیم کمکی در تامین انواع مواد و حلال های داشته باشیم
صفحه انواع حلال ها
صفحه آزمایشگاهی
صفحه مواد صنعتی

انواع مواد آزمایشگاهی

تهیه و توزیع انواع حلال ها و اسید های آزمایشگاهایی

انواع مواد شیمیایی مرک و زیگما

انواع حلال های واسیدهای مرک و زیگما .

صفحه مواد آزمایشگاهی

شیمیایی عامری

شیمیایی عامری افتخار دارد با تیمی حرفه در زمینه تهیه وتوزیع انواع مواد شیمیایی و انواع حلال ها و اسیدها صنعتی وبهداستی و آزمایشگاهی با تجربه سالیان دور در این ضمینه ها آماده همکاری با تمامی کارخانجات و تمامی مشاغلین فعال در این ضمینه همکاری های لازم را مبذول نمایید باعث افتخار است که ما میتوانیم کمکی در تامین انواع مواد و حلال های داشته باشیم

ارتباط باما