شیمیایی عامری

شیمیایی عامری افتخار دارد با تیمی حرفه در زمینه تهیه وتوزیع انواع مواد شیمیایی و انواع حلال ها و اسیدها صنعتی وبهداستی و آزمایشگاهی با تجربه سالیان دور در این ضمینه ها آماده همکاری با تمامی کارخانجات و تمامی مشاغلین فعال در این ضمینه همکاری های لازم را مبذول نمایید باعث افتخار است که ما میتوانیم کمکی در تامین انواع مواد و حلال های داشته باشیم

صفحه اصلی فروشگاه

انواع محصولات شیمیایی عامری

انواع مواد شیمیایی

ادتا2سدیم

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

ادتا4سدیم

تومان0.00
New

انواع مواد شیمیایی

استاریل الکل

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اسئتاریک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اسیداسکوربیک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

اوره دارویی

انواع مواد شیمیایی

اوره صنعتی

تومان0.00

انواع حلال ها و اسید ها

شیمیایی عامری

Latest news

Follow Us on Instagram

Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 1708559655961018