شیمیایی عامری

تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی وحلال های مرک و زیگما

نمونه مواد

شیمیایی عامری باتجربه سالیان در ضمیه تهیه وتوزیع مواد شیمیایی افتخار دارد که با تمامی فعالان در این ضمینه هکاری های لازم را داشته باشد

شیمیایی عامری