شیمیایی عامری

انواع مواد آزمایشگاهی

تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی

فروشگاه

مرک

شیمیایی عامری

 زیگما

شیمیایی عامری

مرک

شیمیای عامری

زیگما

شیمیایی عامری
شیمیایی عامری

انواع مواد آزمایشگاهی

انواع مواد شیمیایی

کربنات منگنز مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات منیزیوم مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات پتاس مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات کلسیم مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

کربنات سدیم مرک

تومان0.00

انواع مواد شیمیایی

بی سولفیت سدیم مرک

تومان0.00

اسیدهای آزمایشگاهی

تهیه و توزیع انواع اسید های آزمایشکاهی.

فروشگاه
تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی ناصر خسروشیمیایی عامری خرید وفروش تری اتانول امین شیمیایی عامری زایلن

حلاهای آزمایشگاهی

تهیه وتوزیع انواع حلال های آزمایشگاهی.

فروشگاه
تهیه و توزیع انواع موادشیمیایی

شیمیایی عامری

افتخار دارد با تیمی حرفه در زمینه تهیه وتوزیع انواع مواد شیمیایی و انواع حلال ها و اسیدها صنعتی وبهداستی و آزمایشگاهی

مدیر سایت

سعید عامری

 با تجربه سالیان دور در این ضمینه ها آماده همکاری با تمامی کارخانجات و تمامی مشاغلین فعال در این ضمینه همکاری های لازم را مبذول نمایید

مدیر فروش

وحید عامری

باعث افتخار است که ما میتوانیم کمکی در تامین انواع موادشیمیایی صنعتی آزمایشگاهی داروئی و بهداشتی و خوراکی و حلال های داشته باشیم!

مدیر هماهنگی

حمید عامری
شیمیایی عامری

مواد شیمیایی

شیمیایی عامری

تامین کننده انواع مواد شیمیایی

    شیمیایی عامری

    Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 1708559655961018